Autor: admin

Ważna Informacja!

Informacje związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego

DRODZY PARAFIANIE

W związku z zaistniałą sytuacją stanu zagrożenia epidemicznego przekazuję informacje, które będą obowiązywały w naszej parafii

KOMUNIKAT DO WSZYSTKICH PARAFIAN

Do dnia 29 marca br. udzielona została dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej na terenie naszej diecezji

  1. Osobom w podeszłym wieku,
  2. Osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  3. Dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. Osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej w kościele we wskazanym czasie nie jest grzechem.  Zachęcam do uczestnictwa w Eucharystii przez środki społecznego przekazu. Plan transmisji podany jest w osobnym komunikacie.

W czasie trwającego stanu zagrożenia – od 16 do 28 marca

Zachęcam  zatem do wspólnej modlitwy w domach.

KOMUNIKAT DLA PARAFIAN, KTÓRZY POZOSTANĄ W NIEDZIELĘ W DOMACH

Jeżeli ktoś z Was nie wybiera się na Msze św. niedzielną do kościoła to zachęcam, aby zgromadzić się na obejrzeniu Mszy św. w TV lub wysłuchaniu w radio:

7:00 – TVP 1                    9:00 – POLSAT NEWS, Polskie Radio – Pr. I

9:30 – TV TRWAM           10:00 – Radio EMAUS

11:00 – TVP 1                   13:00 – TVP POLONIA        19:00 – Polskie Radio – Pr. I

Zachęcam, by przyjąć wtedy Komunie św. duchową.

Aby przyjąć Komunię duchową, trzeba wzbudzić w sercu intencję zjednoczenia się z Jezusem tak, jak w momencie przyjęcia Ciała i Krwi Pańskiej. Należy to uczynić podczas czynnego uczestniczenia tzn. słuchania lub oglądania Mszy św. w mediach. W trakcie transmisji, gdy będzie miał miejsce obrzęd Komunii św., powinien nastąpić nasz akt woli, w którym duchowo zjednoczymy się z Jezusem. Pamiętajmy jednak, że jeśli ktoś z powodu grzechu ciężkiego nie może przystąpić do Komunii eucharystycznej, to nie może także przystąpić do Komunii św. duchowej.  Jak zostało napisane powyżej – służymy Wam w konfesjonale. Tym bardziej zapraszamy Was do sakramentu pokuty i pojednania, aby wśród nas nie było osób żyjących bez łaski uświęcającej.

KOMUNIKAT DLA PARAFIAN, KTÓRZY BĘDĄ UCZESTNICZYĆ WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE PARAFIALNYM

Zgodnie z decyzją władz państwowych i kościelnych w Mszach św. nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób. Dlatego proszę o przybycie do kościoła (przede wszystkim osoby związane z intencją Mszy św.) nie później niż 10 minut przed Eucharystią. Po wejściu do wnętrza 50 osób, drzwi Kościoła zostaną zamknięte. Jeśli ktoś nie zdąży wejść do Kościoła, będzie mógł uczestniczyć we Mszy św. jedynie na zewnątrz.

Podczas Mszy św. w kościele będą obowiązywały następujące zasady:

 • Zachować należy bezpieczny dystans między sobą w ławkach,
 • Komunię św. należy przyjmować na rękę, do czego w tym wypadku zachęcamy,
 • Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

W przypadku przyjmowania Komunii św. na rękę ważne jest dbanie o higienę rąk oraz wyrażenie czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon. Komunię św. na rękę należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

Modlitwa o ustanie epidemii

 

Panie Jezu, Zbawicielu świata,

Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

zmiłuj się nad nami i wybaw nas od wszelkiego zła! 

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, która się rozprzestrzenia,

przywrócił zdrowie chorym,

zachował zdrowych,

wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich. 

Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze

i wybaw nas w swojej wielkiej miłości. 

Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

Matki Twojej i naszej,

która wiernie trwa przy nas,

a także przez wstawiennictwo św. Józefa,

Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna. 

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Porządek przygotowania ołtarzy:

Ołtarz przygotują:
I ołtarz:Aleja Lipowa przy domu P. Okińczycul. Parkowa, Ogrodowa, Trojaków, Gębice
II ołtarz:ul. Kwiatowa przy domu P. Tchorzewskichul. Nowa, Krańcowa, Odrzańska, 3 Maja, osiedle stare
III ołtarz:ul. Sportowa przy domu P. Bubełaul. osiedle za pocztą, Borek, Sulechowska, Chabrowa
IV ołtarz:Aleja Lipowa przy domu P. Jurzakul. Słoneczna, Aleja Lipowa cała, Mieszkowo